Tlumič tlakové energie - M 25 117(127)-4(160,250,320,400)


Materiál
Těleso uhlíková ocel (11 416)
Clony 17 247 s návarem stellit 6
Rozpěrná pouzdra korozivzdorná ocel (17 247)
Zkoušení
Tlumič je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Tlumič lze montovat do libovolné polohy se směrem proudění média shodným se šipkou na tělese.
Použití
Samočinný, vícestupňový orgán se stabilním systémem clon a vířivých komor, redukující vysoké tlakové spády, používaný zejména v přepouštěcím potrubí výtlačných bloků napájecích čerpadel energetických zařízení. Provozní látkou může být voda a jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Těleso je výkovek v rovnoosém provedení. Clonový systém tvoří jedna až osm děrových clon z tvrdé návarové slitiny. Clony jsou od sebe odděleny rozpěrnými pouzdry vytvářejícími expanzní a mařící komory, ve kterých se narážením a vzájemným mísením proudů maří kinetická a tlaková energie tekutin.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Úprava konců pro přivaření podle ČSN 13 1075, DIN 2559 (ČSN 13 1070).
Připojovací rozměry příruby podle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plochy příruby podle ČSN 13 1061, DIN 2526.

 


Back   
Sig-Mat