Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací - H 1022-616 PN 16

Použití
K samočinnému zavzdušňování a odvzdušňování vodárenských potrubních řádů. Provozní látkou může být voda nebo jiná neagresivní kapalina o provozním tlaku a teplotě:Technický popis
V tělese ventilu je pomocí žeber a kruhového otvoru veden plovák s vodícím čepem. Ten automaticky v závislosti na výšce hladiny otevírá nebo uzavírá otvor v horní čísti ventilu. Víko s krytem zajišťuje bezpečný vstup (výstup) vzduchu do ventilu při zavzdušňování (odvzdušňování).

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Připojovací rozměry příruby dle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plocha příruby podle ČSN 13 1061, DIN 2526.

Materiál
Těleso, víko šedá litina (42 2420)
Plovák korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnění pryž
Kryt uhlíková ocel (tř. 11)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Ventil se montuje v nejvyšším místě potrubí do svislé polohy.

Ovládání
Samočinné.


Back   
Sig-Mat