Sací koš klapkový - M 45 010-610 PN 10Použití
Koncová armatura do svislého sacího potrubí k čerpání čistých, případně i kalných agresivních kapalin bez tvrdých mechanických částic s provozní teplotou do 70°C. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla.

Technický popis
Pro DN 300 až DN 600 se vyrábí provedení dvouklapkové, pro DN 800 provedení víceklapkové. Těsnící plocha v tělese je ze základního materiálu. Těsnící plochy klapek jsou opatřeny pryží. Maximální zdvih klapek je omezen dorazem, čímž je zajištěno uzavírání jejich hmotností. Plocha děr v sítu je 2,5 násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, klapka šedá litina (42 2420)
Sedlo klapky pryž
Čepy korozivzdorná ocel (tř.11)
Síto (děrovaný plech)
uhlíková ocel (tř. 11)

Zkoušení
Sací koš je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Sací koš se zásadně montuje do svislé polohy.


e dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]


Back   
Sig-Mat