Sací koš ventilový - M 51 010-010 PN 10Použití
Koncová armatura do svislého sacího potrubí k čerpání čistých, případně i kalných agresivních kapalin bez tvrdých mechanických částic s provozní teplotou do 150°C. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla.

Technický popis
Koš tvoří těleso, ventil, sedlová deska a síto. Plocha děr v sítu je 2,5 násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí. Zdvih ventilu omezují žebra v tělese. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, ventil korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Sedlová deska korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Síto (děrovanýp lech) korozivzdorná ocel (tř.1 7)

Zkoušení
Sací koš je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Sací koš se zásadně montuje do svislé polohy.


e dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru. 

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.
Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]Back   
Sig-Mat