Sací koš ventilový - M 51 010-610 PN 10Použití
Koncová armatura do svislého sacího potrubí k čerpání čistých, případně i kalných neagresivních kapalin bez tvrdých mechanických částic s provozní teplotou do 70°C. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla.

Technický popis
Koš tvoří těleso, ventil, sedlová deska a síto. Plocha děr v sítu je 2,5 násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí. Zdvih ventilu omezují žebra v tělese. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, ventil šedá litina (42 2420)
Sedlová deska šedá litina (42 2420)
Sedlo v sedlové desce mosaz
Sedlo ventilu pryž
Síto(děrovanýplech) uhlíková ocel (tř.11)

Zkoušení
Sací koš je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Sací koš se zásadně montuje do svislé polohy.


e dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru. 

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]

 


Back   
Sig-Mat