Kompenzátor pryžový - M 80 010-910(916) PN 10, PN 16
Montáž
Kompenzátor je možno montovat do vodorovného i svislého
potrubí. Při montáži je nutno dbát na to, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu (roztažení) kompenzátoru.
Maximílní odchylky souososti:
DN 80 až 350 - 5 mm
DN 400 až 1200 - 8 mm
DN 1400, 1600 - 12 mm
Použití
Kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, případně nesouososti potrubí, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Efektivně tlumí vibrace a nežádoucí zvukové efekty vznikající v potrubí prouděním pracovního média a různými zdroji vibrací jako jsou čerpadla, turbíny, kompresory atp. Provozní látkou mohou být neagresivní i agresivní kapaliny, páry a plyny s ohledem na odolnost pryžové vložky pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Vložka kompenzátoru je zhotovena z pryže vyztužené textilními vlákny. Ocelové prstence a ploché opěrné příruby vyztužují válcové konce a listy vložky. Před mechanickým poškozením je možno chránit pryžovou vložku krytem. Kompenzátory se běžně dodávají s přivařovacími plochými protipřírubami a spojovacím materiálem.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Připojovací rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061, DIN 2526 (hrubá čelní plocha).

Materiál
Dilatační vložka pryž vyztužená textilními vlákny
Ostatní součásti uhlíková ocel (tř. 11)

Zkoušení
Kompenzátor je zkoušen podle DIN 3230.


Back   
Sig-Mat