Kompenzátor pryžový - M 80 010-916 PN 16
Montáž
Kompenzátor je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Protipříruby by měly podle možností překrýt celou těsnící plochu kompenzátoru. Vnitřní průměr protipříruby musí odpovídat vnitřnímu průměru kompenzátoru, jinak dojde k turbulenční ztrátě tlaku. Při montáži je nutno dbát na to, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu (roztažení) kompenzátoru.
Použití
Kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, případně nesouososti potrubí, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Efektivně tlumí vibrace a nežádoucí zvukové efekty vznikající v potrubí prouděním pracovního média a různými zdroji vibrací jako jsou čerpadla, turbíny, kompresory atp. Provozní látkou mohou být neagresivní i agresivní kapaliny, páry a plyny o maximálním tlaku 1,60 MPa při teplotách do 110oC s ohledem na odolnost pryžové vložky.

Technický popis
Vložka kompenzátoru je zhotovena z pryže zesílené osnovou z kordu. Na obou stranách je opatřena zesíleným kroužkem na němž jsou nasazeny příruby k montáži do potrubí. Kompenzátor je možno stlačit, roztáhnout, osově nebo úhlově posunout. Maximální povolené hodnoty výše uvedených vlastností jsou uvedeny v tabulce

Připojovací a stavební rozměry
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Připojovací rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plochy tvoří pryžová vložka.


Materiál
Dilatační vložka
pryž vyztužená kordovými vlákny
Příruby, šrouby uhlíková ocel (tř. 11)

Back   
Sig-Mat