Filtr - D 71 118-540 PN 40


Zkoušení
Filtr je zkoušen dle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Filtr se montuje do libovolné polohy s podmínkou, že směr proudění média musí souhlasit se směrem šipky na tělese a hrdlo s víkem musí směřovat dolů.
Filtr nepotřebuje stálou obsluhu, ale pro zaručení bezpečného a účinného provozu je nutno kontrolovat stupeň znečistění filtrační vložky.

Použití
Samočinný orgán k zachycování mechanických nečistot obsažených v pracovním médiu. Filtr lze použít pro vodu, neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Těleso filtru je v šikmém hrdle opatřeno vyměnitelným čistícím sítkem válcového tvaru, které je proti pohybu fixováno uzavíracím víkem. Plocha otvorů v sítku je asi 3-násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí. Na objednávku lze dodat filtr s čistícím otvorem ve víku, opatřeným zátkou. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. 
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso a víko uhlíková ocel (42 2643.1) 
Sítko korozivzdorná ocel (tř.17) 
Těsnění ucpávky bezazbestový materiál


Back   
Sig-Mat