Průhledítko - U 70-016 PN 16


Zkoušení
Průhledítko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Průhledítko lze montovat do potrubí v libovolné poloze bez ohledu na směr proudění. Doporučuje se však montáž se svislým vřetenem a ručním kolem nahoře.
montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

Použití
Kontrolní orgán průtoku kapalného média v potrubí. Průhledítko z korozivzdorné oceli je určeno pro agresivní kapaliny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Těleso průhledítka je odlitek se dvěma průzory kruhového tvaru. Průzory jsou zakryty zornými skly, jejichž utěsnění je provedeno pomocí vík, těsnění a šroubů. Pro zlepšení viditelnosti proudění jsou v tělese přepážky způsobující víření kapaliny. Pod průhledítko se doporučuje umístit vhodné osvětlovací těleso.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víka korozivzdorná ocel (42 2931)
Zorná skla sklo SIALBack   
Sig-Mat