Průhledítko - U 70-616 PN 16


 

Montáž
Průhledítko lze montovat do potrubí v libovolné poloze bez ohledu na směr proudění. Doporučuje se však montáž se svislým vřetenem a ručním kolem nahoře.
montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]
pmax = 4 MPa

Použití
Kontrolní orgán průtoku kapalného média v potrubí. Průhledítko z šedé litiny je určeno pro neagresivní kapaliny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Těleso průhledítka je odlitek se dvěma průzory kruhového tvaru. Průzory jsou zakryty zornými skly, jejichž utěsnění je provedeno pomocí vík, těsnění a šroubů. Pro zlepšení viditelnosti proudění jsou v tělese přepážky způsobující víření kapaliny. Pod průhledítko se doporučuje umístit vhodné osvětlovací těleso.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víka šedá litina (42 2420)
Zorná skla sklo SIAL

Zkoušení
Průhledítko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.


Back   
Sig-Mat