Odváděč kondenzátu membránový - "KOMO" PN 16, PN 25


 

 

Použití
Samočinný orgán sloužící k automatickému odvádění kondenzátu z parních systémů pro teploty do 260°C. 

Technický popis
Odváděč je složen z ocelové vstupní a výstupní části, mezi kterými je sevřena membrána z tepelně, chemicky a mechanicky odolného materiálu a ocelová miska. Funkci odváděče kondenzátu zajišťuje plošný membránový ventil, který je ovládán tlakem par expanzí těkavé kapaliny.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso (dvoudílné) uhlíková ocel
Miska uhlíková ocel
Membrána speciální pryž 

Montáž
Odváděč je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Odváděč se nesmí zaizolovat, aby nedošlo k přehřátí!!

Ovládání
Automatické, v závisloti na provozních podmínkách.

Poznámka
G - průtok [t/hod]


Back   
Sig-Mat Albrecht