Odváděč kondenzátu plovákový - D 15 117-540 PN 40


Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
Na funkci se zkouší horkou vodou (průtok) a párou (těsnost).

Montáž
Odváděč je dodáván v provedení do svislého potrubí. Při použití do vodorovného potrubí je nutné provést úpravu odváděče.

Ovládání
Automatické v závislosti na provozních podmínkách.

Použití
Uzavírací orgán k automatickému odvádění kondenzátu z tlakových zařízení, kde pracovní látkou je vodní pára do teploty 450°C. Pro pracovní tlaky a teploty:


Technický popis
Kondenzát je přes filtrační síto přiváděn z tělesa do plovákové komory, která je tvořena víkem. Při teplotách do 100°C a při dostatečném tlakovém spádu odtéká přes dýzu a uzávěr do kondenzátního potrubí. Při zvýšení teploty nad 100°C nebo při proniknutí páry do plovákové komory dojde k nahřátí bimetalových destiček, které uzavřou volný odtok. Potom je odtok kondenzátu řízen plovákem. Velikost průtoku je úměrná rozdílu tlaků před a za odváděčem.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,kryt uhlíková ocel
Funkční díly korozivzdorná ocel (tř.17)


Back   
Sig-Mat Albrecht