Stojan s elektropohonem pro kanálová šoupátka 
S 60 003-601 Y 3550


 

Použití
Stojany jsou určeny pro ovládání kanálových šoupátek. 

Technický popis
Pro kanálové šoupátko do DN 600 se používá elektropohon Mo 25/32 umístěný na stojanu Y 1501.

Montáž
Stojan pro ovládání kanálových šoupátek v šachtě se musí před zabetonováním do stěny šachty usadit a vystředit tak, aby se deska šoupátka, na základ tak, aby se deska šoupátka, příp. prodlužovací tyče při pohybu nepříčily.


Poznámka:
Hmin - minimální hloubka, při které se kanálové šoupátko může ještě úplně otevřít. Hmotnost platí pro Hmin.
Hmotnosti jsou pouze informativní a rozumí se pro provedení Hmin včetně kanálového šoupátka.

X - možnost umístění vodícího ložiska, 
1 ks /2,5 m

Hmotnost elektropohonu Mo 25/32 = 52 kg

Kulový kohout je možno ovládat jednoramennou pákou, u DN 125 a DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.

Back   
Sig-Mat