Zvedací mechanismy pro kanálová šoupátka S 60 001-601 Y 1502


 

Použití
Mechanismy jsou určeny pro ovládání kanálových šoupátek. 

Technický popis
Pro kanálové šoupátko S 60, tj. od DN 700 je pohon opatřen čelním ozubeným převodem 1:3. Vlastní ovládání se provádí hydrantovým klíčem 32 x 32 mm.

Materiál
Kotevní rámy a šrouby uhlíková ocel 11 373
Vřetenová matice, ložiska, čelní soukolí a převodová skříň 
šedá litina 42 2420, GG-25
Vřeteno uhlíková ocel 11 523.0 

Montáž
Pohony kanálových kanálových šoupátek v šachtě se musí před zabetonováním do stěny šachty usadit a vystředit tak, aby se deska šoupátka, příp. prodlužovací tyče při pohybu nepříčily.


Poznámka:
Hmin - minimální hloubka, při které se kanálové šoupátko může ještě úplně otevřít. Hmotnost platí pro Hmin.
Hmotnosti jsou pouze informativní a rozumí se pro provedení Hmin včetně kanálového šoupátka.

X - možnost umístění vodícího ložiska, 
1 ks /2,5 m

Kulový kohout je možno ovládat jednoramennou pákou, u DN 125 a DN 150 dvojramennou pákou nebo jednootáčkovým servomotorem.

Back   
Sig-Mat