Vodící ložisko pro kanálová šoupátka S 60 005-601


Použití
Pro vedení ovládacího mechanismu ručního nebo elektrického stojanu u kanálových šoupátek.

Technický popis
Ložisko tvoří dvě kruhové objímky spojené k sobě šrouby. Plochá část s rozpěrkou se zabudovává do stěny šachty. 

Připojení
Základní stavební rozměry jsou zřejmé z konstrukčního náčrtku.

Materiál
Uhlíková ocel

Montáž
Ložiska se montují současně se zabudováním vlastního šoupátka do kanálové šachty.
Back   
Sig-Mat