Kohout tlakoměrový nátrubkový DIN 16 260 PN 6Použití
Speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Kované těleso kohoutu má na vstupní i na výstupní straně vnitřní závit pro připojení tlakoměru. Kužel je přidržován zdola maticí a lze jej ustavit do tří základních poloh: 

  • odvzdušnění (přívod uzavřen)
  • provoz (přívod otevřen, tlakoměr pod tlakem)
  • vypouštění (tlakoměr uzavřen, přívod otevřen-provozní tekutina uniká do prostoru)

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry podle tabulky.

Materiál
Těleso, kužel mosaz (42 3223)
Rukojeť plast

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230.

Montáž
Kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí. 

Ovládání
Rukojetí.


Back   
Sig-Mat