Kondenzační smyčka stočená s nátrubkovou přípojkou
ČSN 13 7532 (s čepem), ČSN 13 7533 (k přivaření)Použití
K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny (kapaliny, páry i plyny) pro maximální pracovní tlaky a teploty tlakoměrů:

Technický popis
Kapalinový uzávěr, který se utvoří zkondenzováním páry v nejnižší části zakřivení smyčky, chrání mechanismus připojeného tlakoměru před přímým účinkem tepla pracovní látky.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
ČSN 13 753x.1 uhlíková ocel (11 523)
ČSN 13 753x.3 korozivzdorná ocel
(17 248)

Zkoušení
Kondenzační smyčky jsou zkoušeny podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230, pouze vodou na pevnost a nepropustnost.

Montáž
Kondenzační smyčku lze montovat do libovolné polohy.


Back   
Sig-Mat Albrecht