Regulátor výstupního tlaku  2310 PN 40


 

Použití
Slouží k regulaci vstupního (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak. Tento typ je určen pro vodu a vzduch pro pracovní tlaky do PN 40 a teploty do 130°C. Nemohou být použité pro hořlavé a jedovaté tekutiny. Redukovaný (výstupní) tlak je nastavován a udržován pružinou (každá pružina odpovídá určitému rozpětí tlaku). Hodnotu objemového množství pracovní látky udává Kv číslo (v m3/h -objemový průtok vody o hustotě 100 kg/m3při tlakovém spádu na ventilu 1 bar).

Minimální diferenční tlakNastavené hodnoty výstupního tlaku (p2) a maximální přípustné tlakové zatížení membrány (bar) jsou uvedeny v tabulce.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso GG 25
Kuželka, sedlo chromová ocel
Vodící pouzdra mosaz (CuZn40)
chromová ocel
Membrána EPDM

Montáž
Regulátor tlaku se montuje do vodorovného potrubí s pružinou ve svislé ose pod osou potrubí. Směr proudění určuje šipka na tělese. Před regulátor je třeba zařadit filtr, před kterým musí být v předepsané vzdálenosti uzavírací armatura o stejné světlosti jako je regulátor. Potrubí za regulátorem je nutno v předepsané vzdálenosti osadit pojistným ventilem a také nesmí být mezi těmito orgány armatura uzavírací.Technická data : Průsak uzavřeného ventilu: 0,5% Kvs. Propustnost: 5 až 100% z Kvs

Nastavené hodnoty výstupního tlaku (p2) a maximální přípustné tlakové zatížení membrány (bar):

DIAGRAM:
Závislost max. přípustného tlaku na vstupu (p1) a výstupního (p2) pro kapaliny. Nezávisle na údajích v diagramu nesmí být u kapalných médií překročen tlakový rozdíl

A - pro DN 25 - 32
B - pro DN 32 -80
C - pro DN 80 - 125
D - pro DN 125 - 200

Pozn.:
Max. vstupní tlak pro DN 15 je 34 bar

Back     
Sig-Mat