Regulátor tlaku s řídícím stabilizátorem
C 26 525 540 PN 40, C 26 525 563 PN 63


Použití
Slouží jako samočinný regulátor, který snižuje vstupní tlak přiváděného plynu a reguluje v rozsahu tolerančního pole na nastavený výstupní tlak. Regulátor lze použít pro topné plyny dle ČSN 385502, vzduch a jiné neagresivní plyny. Je-li pracovní látkou propan-butan, musí být v plynném stavu a ve složení dle ČSN 656482. Rozsah teplot použití s ohledem na pryžové součásti od -10°C do +70°C. K tomu, aby regulátor pracoval spolehlivě je nutno zbavit potrubí všech mechanických nečistot, rzí a okují.

Připojení
Připojovací rozměry přírub PN 25, PN 40 a PN 63 jsou dle ČSN 131160. Úprava těsnících ploch dle ČSN 131061 je následující:

C 26 525 540
- vstup PN 40 s hrubou těsnící lištou (D3)
- výstup PN 25 s hrubou těsnící lištou (D3 ´)

C 26 525 563
- vstup PN 63 s výkružkem (D5)
- výstup PN 40 s hrubou těsnící lištou (D3 ´)

Montáž
Regulátor tlaku se montuje pouze do vodorovného potrubí. Svislá osa regulátoru musí být kolmá na vodorovnou rovinu procházející podélnou osou regulátoru.


Back    
Sig-Mat