Regulátor tlaku se zúženým hrdlem C 26 525 540 25/10/25 PN 40


Použití
Slouží jako samočinný regulátor, který snižuje vstupní tlak přiváděného plynu a reguluje v rozsahu tolerančního pole na nastavený výstupní tlak. Regulátor lze použít pro topné plyny dle ČSN 385502, vzduch a jiné neagresivní plyny. Rozsah teplot použití s ohledem na pryžové součásti od -10°C do +70°C. Při snížení odběru plynu dojde ke zvýšení tlaku. Na zvýšení tlaku okamžitě reaguje membrána pohybem vzhůru. Kuželka zmenší průtočný průřez v sedle a tím klesá tlak. Hodnota tlaku se opět ustálí na nastavené hodnotě. Při zvýšení odběru plynu dojde ke snížení tlaku. Na to okamžitě reaguje membrána pohybem dolů. Kuželka zvětší průtočný průřez v sedle a tím stoupne tlak. Hodnota tlaku se opět ustálí na nastavené hodnotě.

Připojení
Stavební délka a připojovací rozměry jsou uvedené v tabulce.

Materiál
Těleso, kryt, víko membrány, víko - ocelolitina
Kuželka, pouzdro - mosaz
Šroubení - nerez
Píst - nerezová ocel
Talíř - uhlíková ocel
Těsnící kroužky - syntetická pryž
Membrána - impregnovaná syntetická pryž

Montáž
Regulátor tlaku se montuje pouze do vodorovného potrubí. Svislá osa regulátoru musí být kolmá na vodorovnou rovinu procházející podélnou osou regulátoru.


Back    
Sig-Mat Albrecht