Regulátor tlaku pro vodu R 12 117 616 PN 16


Použití
Slouží jako regulátor výstupního tlaku, pro vodu a neagresivní kapaliny. Ze šedé litiny GG 25 se vyrábí pro PN 16 a pro teploty do +90°C. Regulátor je ventil s přímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak. 
Regulátor se vyrábí pro parametry:
- rozsah vstupního přetlaku: 0,3 až 1,3 MPa
- rozsah výstupního přetlaku:  0,3 až 1,3 MPa
- minimální tlakový spád: 0,2 MPa

Připojení
Stavební délky odpovídají DIN 3202 - F1.
Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají DIN 2533 a DIN 2501.

Materiál
Odlitky šedá litina GG 25
Funkční části nerezová ocel
Membrána membránové plátno
Těsnění bezazbestové

Montáž
Montáž do vodorovného potrubí musí být provedena tak, aby spodní díl regulátoru byl v poloze svislé a pryžová membrána byla pod osou trubky. Na regulátor nesmí působit žádné vnější přídavné namáhání od potrubí nebo jiného zařízení.


Back   
Sig-Mat