Regulátor tlaku pro páru R 22 117 616 PN 16


 

Použití
Slouží jako regulátor výstupního tlaku, snižuje vstupní tlak přiváděné páry a samočinně jej redukuje na nastavenou hodnotu výstupního tlaku. Maximální vstupní přetlak v závislosti na teplotě (viz tabulka).

Připojení
Stavební délky odpovídají DIN 3202 - F1.
Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají DIN 2533 a DIN 2501.

Materiál
Odlitky šedá litina GG 25
Funkční části nerezová ocel
Membrána technická pryž
Těsnění bezazbestové

Montáž
Montáž do vodorovného potrubí musí být provedena tak, aby nástavec regulátoru byl v poloze svislé a pryžová membrána byla dole. Pracovní látka musí do ventilu vstupovat ve směru šipky na tělese. Potrubí, do kterého je regulátor zamontován, nesmí na regulátor přenášet žádné přídavné namáhání. Netěsnost uzavřeného ventilu je max. 0,1% Kv. Minimální průtok je 5% Kv. K ochraně membrány musí být spodní díl před uvedením do provozu naplněn vodou.


Back   
Sig-Mat