Regulátor tlaku pro páru R 23 117 525 PN 25


Použití
Slouží jako regulátor výstupního tlaku, snižuje vstupní tlak přiváděné páry a samočinně jej redukuje na nastavenou hodnotu výstupního tlaku. Maximální vstupní přetlak v závislosti na teplotě dle ČSN 130010 (viz tabulka).

Připojení
Stavební délky odpovídají ČSN 133042.
Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají 
ČSN 131060 a ČSN 131061.

Materiál
Odlitky šedá litina 
Těleso, víko ocelolitina
Funkční části nerezová ocel
Membrána technická pryž
Těsnění bezazbestové

Montáž
Montáž do vodorovného potrubí musí být provedena tak, aby nástavec regulátoru byl v poloze svislé a pryžová membrána byla dole. 
Pracovní látka musí do ventilu vstupovat ve směru šipky na tělese. Potrubí, do kterého je regulátor zamontován, nesmí na regulátor přenášet žádné přídavné namáhání. Netěsnost uzavřeného ventilu je max. 0,1% Kv. Minimální průtok je 5% Kv. K ochraně membrány musí být spodní díl před uvedením do provozu naplněn vodou.


Back   
Sig-Mat