Kohout tlakoměrový čepový, s nátrubkovou přípojkou DIN 16 262, DIN 16 263 PN 25


Použití
Speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Kované těleso kohoutu má na vstupní straně závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má vnitřní závit pro připojení tlakoměru. 

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry podle tabulky.

Materiál
Těleso, kužel mosaz (42 3223)
Rukojeť plast
Tlakoměrová přípojka
uhlíková mosaz 

Zkoušení
Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Kohout je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí. 

Ovládání
Kohout lze ovládat rukojetí.


Back   
Sig-Mat