Stojan s elektrickým servomotorem
Y 3560, Y 3561, Y 3562, Y 3563, Y 3564 


 

Použití
Slouží pro motorické ovládání průmyslových aramatur. Stojan v provedení "A" pro armatury bez obtoků umístěné pod i nad podlahou a provedení "B" pro armatury s obtoky, ale také bez obtoků, umístěné pod i nad podlahou. Pracovní teplota musí být max. do 55°C při relativní vlhkosti do 80%. Stojany se ovládají ručními koly.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry podle tabulky.

Materiál
Základová příruba šedá litina
Těleso stojanu uhlíková ocel

Montáž
Stojan je možno montovat do vodorovné i svislé polohy. Spojení stojanu s ovládanou armaturou se provádí pomocí příslušenství k dálkovému ovládání. 


Význam doplňkových číslic:
ON 133142.0x - stojan s elektrickým servopohonem pro ovládání armatury pod podlahou
ON 133142.1x - stojan s elektrickým servopohonem pro ovládání armatury nad podlahou
ON 133142.x0 - stojan bez ramen pro obtoky
ON 133142.x1 - stojan s jedním ramenem pro obtok s ručním ovládáním vlevo
ON 133142.x2 - stojan s jedním ramenem pro obtok s ručním ovládáním vpravo
ON 133142.x3 - stojan s jedním ramenem pro obtok s elektrickým servopohonem vlevo
ON 133142.x4 - stojan s jedním ramenem pro obtok s elektrickým servopohonem vpravo
ON 133142.x5 - stojan se dvěma rameny pro obtok s ručním ovládáním vpravo i vlevo
ON 133142.x6 - stojan se dvěma rameny pro obtok s elektrickým servopohonem vpravo i vlevo
ON 133142.x7 - stojan se dvěma rameny pro obtok s ručním ovládáním vlevo a s elektrickým servopohonem vpravo
ON 133142.x8 - stojan se dvěma rameny pro obtok s ručním ovládáním vpravo a s elektrickým servopohonem vlevo


Back   
Sig-Mat