Stavoznak ventilový - U 10-716 PN 16


Použití
Slouží jako přímý ukazatel stavu hladiny v různých nádobách, zásobnících, kotlích, především pro tekutiny, které nejsou agresivní na mosaz. Tento stavoznak je dimenzován pro pracovní tlaky do PN 16 a teploty do 200°C. Nesmí se používat pro látky jedovaté, agresivní a krystalizující.

Technický popis
Stavoznak se skládá z horní a dolní hlavice, skleněné stavoznakové trubice s vnějším průměrem 20 mm. Hlavice jsou opatřeny ventilovými uzávěry, dolní hlavice vypouštěcí zátkou. Dodávají se pro max. středovou vzdálenost H= 1500 mm.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Montáž
Stavoznak se montuje do polohy kolmé s vypouštěcí zátkou v dolní poloze.


Back   
Sig-Mat