Stavoznak ventilový a spojka stavoznaku  - U 22-016 R00.5 PN 16


Použití
Slouží jako přímý ukazatel stavu hladiny v tlakových i beztlakových nádržích s agresivními tekutinami. Tento stavoznak je dimenzován pro pracovní tlaky do PN 16 a teploty do 200°C. Nesmí se používat pro látky jedovaté, agresivní a krystalizující.

Technický popis
Stavoznak se skládá z horní a dolní hlavice,
horního a dolního ramene a skleněné stavoznakové trubice s vnějším průměrem 20 mm. Ramena jsou opatřena čistícími otvory, které jsou v provozu uzavřeny zátkami. Stavoznaková trubice ze speciální skloviny je v ramenech utěsněna osinkovými ucpávkami. Dolní hlavice je opatřena vypouštěcí zátkou. Dodávají se pro max. středovou vzdálenost H= 1500 mm. Pro větší vzdálenost se používají k propojení spojky stavoznaku R00.5.

Připojení
Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, ramena, matice
korozivzdorná ocel
Vřeteno, kuželka, pouzdra
korozivzdorná ocel
Těleso spojky šedá litina

Montáž
Stavoznak se montuje do polohy kolmé s vypouštěcím kohoutem v dolní poloze.


Back   
Sig-Mat