Šoupátko nátrubkové - S 10 131-606(616) PN 6(16)


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a páry, pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je hlavicové nátrubkové, s točivým nestoupajícím vřetenem, opatřeným funkčním závitem uvnitř šoupátkové komory. Nákružek na vřeteni zamezuje osovému posunutí vřetene mezi víkem a tělesem. Těsnící plochy jsou ze základního materiálu. Vřeteno je v hlavici utěsněno ucpávkou. Vstupní hrdla jsou opatřena trubkovým závitem.

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, hlavice, ucp. matice
šedá litina (42 2420)
Vřeteno, klín, ucpávka mosaz
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno dle ČSN 13 3060,
část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem.


Back 
Sig-Mat Albrecht