Šoupátko víkové - S 20 111-610 PN 10


Použití
Uzavírací orgán pro provoz v zařízeních, kde protékající látkou jsou neagresivní kapaliny a plyny, pitná voda, průmyslová a mořská voda, pára. Pro pracovní tlaky a teploty:

Použití pro jiná média a teploty je nutno předem projednat s výrobcem.

Technický popis
Šoupátko je oválné s pevným klínem. Klín je veden ve vodících lištách. Vřeteno je nestoupající se závitem uvnitř šoupátka a je utěsněno měkkou ucpávkou. Těsnící kroužky tělesa i klínu tvoří napájené kroužky z barevného kovu nebo jsou zhotoveny ze základního materiálu, případně jsou nabíjeny z oceli s obsahem 13% Cr. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle DIN 3202, část 1, řada F5. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                           ČSN                          DIN
Těleso, víko, klín, těleso ucpávkové, víko ucpávkové
                           42 2420                   GG-25
Vřeteno                41 7021                   X15Cr13
Matice vřetenová
                           42 2304                   GGG-40
Těsnící plochy tělesa a klínu:
A) ze základního materiálu
                           42 2420                   GG-25
B) mosaz             B-Cu60ZnSi             L-CuZn40
C) nerez              41 7241                   X10CrNi189

Zkoušení
Šoupátka jsou zkoušena dle DIN 3230.

Montáž
Šoupátka se montují do vodorovného potrubí s ručním kolem nahoře.


Back 
Sig-Mat Albrecht