Šoupátko - S 21 111-610 PN 10


Použití
Uzavírací orgán pro provoz v zařízeních, kde protékající látkou jsou neagresivní kapaliny a plyny, pitná voda, průmyslová a mořská voda, pára. Pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Šoupátko je oválné, třmenové s pevným klínem. Klín je veden ve vodících lištách. Vřeteno je stoupající netočivé a je utěsněno měkkou ucpávkou. Těsnící kroužky tělesa i klínu tvoří napájené kroužky z barevného kovu nebo jsou zhotoveny ze základního materiálu, případně jsou nabíjeny z oceli s obsahem 13% Cr. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub podle DIN 2532. Stavební délky dle DIN 3202, část 1, řada F5. 
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín, těleso ucpávkové, víko ucpávkové
                      42 2420                         ( GG-25)
Vřeteno           41 7021 
Matice vřetenová
                      42 2304 
Těsnící plochy tělesa a klínu: ze základního materiálu
                      42 2420 
mosaz            B-Cu60ZnSi 
nerez              41 7241 

Zkoušení
Šoupátka jsou zkoušena dle DIN 3352, část 1.

Montáž
Šoupátka se montují do vodorovného potrubí s ručním kolem nahoře. 

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem.

Poznámka
dp - dovolený diferenční tlak [MPa]
- ztrátový součinitel 


Back 
Sig-Mat Albrecht