Šoupátko víkové ploché - S 22 111-601/10 PN 1,6


Použití
Uzavírací orgán pro pitnou, průmyslovou a mořskou vodu, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní teploty do 150°C a tlaky v závislosti na světlostech dle tabulky:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je víkové s pevným klínem s točivým nestoupajícím vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je uvnitř šoupátkové komory. Těleso a klín mají zalisované těsnící plochy a připájené mosazí nebo jsou ze základního materiálu, popř. jsou nabíjeny kroužky z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 (PN 10). Stavební délky dle DIN 3202, část 1 řada F4. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                                                 ČSN                 DIN
Těleso, víko, klín 
Těleso ucpávkové
Víko ucpávkové
Vřeteno                                    41 7021             X15Cr13
Matice vřetenová                       42 2304             GGG-40
Těsnící plochy
a) ze základního materiálu         42 2420              GG-25
b) mosaz                              B-Cu60ZnS          i L-CuZn40
c) nerez                                  41 7241           X10CrNi189

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat jen do vodorovného potrubí s ovládáním nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht