Šoupátko třmenové - S 27 112(3)-502 PN 2,5


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty pro pracovní tlaky a teploty:

Maximální průtočná rychlost média do 3 m/s.

Technický popis
Šoupátko je ploché z lité oceli s pevným klínem. Těsnící plochy v tělese i na klínu jsou navařeny. Vřeteno je točivé, nestoupající, vřetenová matice je umístěna v klínu. Ovládání usnadňuje čelní ozubený převod s ukazatelem otevření.
Šoupátko je bez obtoku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín
uhlíkatá ocelolitina (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř.17)
Vřetenová matice
slitiny těžkých neželezných kovů
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná.
V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem nebo ze stojanu.

Back 
Sig-Mat Albrecht