Šoupátko třmenové - S 27 112(3)-516 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Šoupátka jsou přírubová oválného tvaru z lité oceli s pevným klínem. Vřeteno má závit uvnitř tělesa. Na víku je umístěn třmen s kuličkovými ložisky, které zachycují osové síly na vřeteni. Šoupátka jsou ovládána ručním kolem, pomocí krytého čelního ozubeného převodu v poměru 1:3, s namontovaným ukazatelem stavu otevření. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín
uhlíkatá ocelolitina (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Vřetenová matice
slitiny těžkých neželezných kovů
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná.
V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem nebo ze stojanu.

Back 
Sig-Mat Albrecht