Šoupátko třmenové - S 27 112(3)-525 PN 25Použití
Uzavírací orgán pro vodu, páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Šoupátko je z lité oceli, s pružným klínem se závitem vřetene uvnitř. Těsnící plochy v tělese i na klínu jsou navařeny. Vřeteno je točivé, nestoupající, vřetenová matice je umístěna v klínu. Šoupátko je ovládáno ručním kolem pomocí čelního ozubeného převodu.
Šoupátko má patky pro uložení na základ. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín
uhlíkatá ocelolitina (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Vřetenová matice
slitiny těžkých neželezných kovů
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná.
V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem, servomotorem nebo ze stojanu.
Poznámka
pmax - maximální otevírací přetlak [MPa]

Back 
Sig-Mat Albrecht