Šoupátko třmenové s převodem - S 30 112(3)-502 PN 2,5


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě -20° až 300°C. Šoupátko není vhodné k regulaci. Pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Šoupátko je opatřeno čelním převodem 1:3. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Pro DN 200 a 250 a pracovní přetlak vyšší než 1,00 MPa lze šoupátko vybavit obtokem. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín uhlíková ocel (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar (13 Cr)
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Šoupátko lze montovat do svislého i vodorovného potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem by měla být osa elektromotoru vodorovná. Není-li tomu tak, je nutno zvětšit náplň oleje. U šoupátek určených pro dopravu znečištěných látek se doporučuje montovat šoupátko s vřetenem ve svislé poloze s ovládáním nahoře. 

Back 
Sig-Mat Albrecht