Šoupátko třmenové - S 30 111-510 PN 10


Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem,
servomotorem nebo ze stojanu.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě až 400°C pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Stavební délky dle ČSN EN 558-1 řada 14,DIN 3202 F4. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín 42 2643.1
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. Je-li servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít. 

Back 
Sig-Mat Albrecht