Šoupátko třmenové s obrobeným vedením klínu
S 30 111(3)-516(216B) PN 16


Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít. 

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě -50o až 400oC (dle materiálového provedení). Pro DN 200 a 250 a pracovní přetlak vyšší než 1,00 MPa musí být šoupátko vybaveno obtokem.

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou.

Připojení
Stavební délky podle ČSN 13 3045, DIN 3202 F5.
Připojovací rozměry přírub podle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061, DIN 2526.

Materiál
                                     do 400oC                      od -50oC
Těleso, víko, klín             42 2643.1                     42 2714.9
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr 
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem , servomotorem nebo ze stojanu.

Back 
Sig-Mat Albrecht