Šoupátko třmenové s převodem - S 30 112(3)-516 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Šoupátko je opatřeno čelním převodem 1:3. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Šoipátko DN 1200 je z kostrukčních důvodů opatřeno nestoupajícím vřetenem s funkčním závitem uvnitř šoupátkové komory. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060, DIN 2501 a ČSN 13 1061, DIN 2526. Stavební délky dle ČSN EN 558-3 řada 15, DIN 3202 F5. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín uhlíková ocel (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do potrubí libovolným směrem. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná.
V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. U šoupátek určených pro dopravu znečištěných látek se doporučuje montovat šoupátko s vřetenem ve svislé poloze s ovládáním nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht