Šoupátko třmenové s obrobeným vedením klínu a se zahlcenou ucpávkou S 31 111(3)-516 PN 16Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít. 

Použití
Uzavírací orgán pro neagresivní těkavé kapaliny, jedovaté páry a plyny a přetlaková potrubí s poklesem tlaku na vakum, pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se zahlcenou ucpávkou, a stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Zahlcení se provádí ventilem a šroubením zakončeným nátrubky DN 10. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Pro DN 200 a 250 a pracovní přetlak vyšší než 1,00 MPa musí být šoupátko vybaveno obtokem.

Připojení
Stavební délky podle ČSN 13 3045.
Připojovací rozměry přírub podle ČSN 13 1060, DIN 2501. 
Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061, DIN 2526.

Materiál
Těleso, víko, klín uhlíková ocel (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy korozivzdorná ocel (13 Cr)
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem , servomotorem nebo ze stojanu.

Back 
Sig-Mat Albrecht