Šoupátko s nestoupajícím vřetenem - S 34 111-540 PN 40Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem
nebo ze stojanu.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, páru a jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátka DN 200 až DN 300 je možné použít do teploty 450°C. Šoupátko není vhodné k regulaci. 

Technický popis
Šoupátko je třmenové s točivým nestoupajícím vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je uvnitř šoupátkové komory. Těleso a klín mají navařené těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558, DIN 3202 F5, F7. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín uhlíková ocel (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové vláknité (do 250°C)
bezazbestové grafitové (do 450°C)

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. 

Back 
Sig-Mat Albrecht