Šoupátko víkové - S 34 111-5100 PN 100


Použití
Uzavírací orgán pro vodu, páru a jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Šoupátko je třmenové s točivým nestoupajícím vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je uvnitř šoupátkové komory. Těleso a klín mají navařené těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558, DIN 3202 F5, F7. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín uhlíková ocel (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění ucpávky bezazbestové


Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. 

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem nebo ze stojanu.

Back 
Sig-Mat Albrecht