Šoupátko třmenové - S 36 111-016 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro agresivní kapaliny, páry a plyny a parní přetlaková potrubí s poklesem tlaku na vakuum pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Šoupátko je třmenové se zahlcenou ucpávkou se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají těsnící plochy z nerezového materiálu. Zahlcení se provádí ventilem a šroubením zakončeným nátrubky DN 10. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Pro DN 200 a 250 a pracovní přetlak vyšší než 1,00 MPa lze šoupátko vybavit obtokem. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle DIN 2501 a DIN 2526. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín 42 2942.4
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy základní materiál
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do svislého i vodorovného potrubí. 

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, 

Back 
Sig-Mat Albrecht