Šoupátko třmenové - S 38.1 111(3)-216 PN 16Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby 
osa elektromotoru zůstala vodorovná. Jestliže je servomotor
namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno
zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné 
polohy je třeba servomotor podepřít.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem,
servomotorem (S 38.1 113) nebo ze stojanu.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty. Možnost použití pro jiná média je nutno projednat s dodavatelem. Není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Sedla jsou do tělesa zašroubována. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Šoupátka mohou být také vybavena např. odvodňovací zátkou, odvzdušňovací zátkou, obtokem armatury. 


Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle DIN 2501 a DIN 2526. Stavební délky přírubových šoupátek dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.


Materiál
Těleso, víko, klín 42 2744.5
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedla ocel 15 128.5
Těsnící plochy stellit
Těsnění bezazbestové grafitové
Dodávají se i alternativní materiály dle DIN.

Back 
Sig-Mat Albrecht