Šoupátko třmenové
S 38.1 111(3)-525 PN 25, S 38.1 121(3)-525 PN 25Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby 
osa elektromotoru zůstala vodorovná. Jestliže je servomotor
namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou, je nutno
zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné 
polohy je třeba servomotor podepřít.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, řetězovým kolem,
servomotorem (S38.1 113, S38.1 123) nebo ze stojanu.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, sytou a přehřátou páru, plyny, neagresivní kapaliny, ropu a ropné produkty o teplotě -20°C až 450°C.
Možnost použití pro jiná média je nutno projednat s dodavatelem. Není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Sedla jsou do tělesa zašroubována. Vřeteno je ve víku utěsněno ucpávkou. Šoupátka mohou být také vybavena např. odvodňovací zátkou, odvzdušňovací zátkou, obtokem armatury. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle DIN 2501 a DIN 2526, přivařovací konce dle ČSN 13 1075. Stavební délky přírubových šoupátek dle ČSN EN 558, přivařovacích dle ČSN 13 3053. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín ocelolitina (42 2643.1)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedla ocel 12 022.1
Těsnící plochy návar 13 Cr
Těsnění bezazbestové grafitové
Dodávají se i alternativní materiály dle DIN.

*-pouze s převodem

Back 
Sig-Mat Albrecht