Šoupátko třmenové přivařovací
S 41 121(3)-3160..3400, 4160, 4250 PN 400Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze
stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

* - obtok potrubní ** - s převodem

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny používané v energetických a chemických zařízeních pro provozní tlaky a teploty:

- šoupátka v provedení -4160, -4250

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z tvrdé návarové slitiny. Sedla jsou v tělese nalisována a zavařena. Vřeteno je v samotěsnícím víku utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přivařovací konce dle ČSN 13 1075, DIN 2559 (příp. ČSN 13 1070). Šoupátka PN 160 a PN 250 lze dodat i v přírubovém provedení se stavebními délkami dle ČSN 13 3045.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
                                          do 400°C        do 560°C
Těleso, víko, klín                    11 416          15 128 
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo                                    11 416         15 128
Těsnící plochy (návar) stellit 6
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, stupeň netěsnosti 2, DIN 3230-3.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného, svislého i šikmého potrubí. U šoupátek větších světlostí (od DN 250) se doporučuje montáž s vřetenem ve svislé poloze s ovládáním nahoře. U šoupátek s elektrickým servopohonem je třeba zajistit, aby osa elektromotoru byla ve vodorovné poloze (pokud předpisy pro servomotory nestanoví jinak).

Back 
Sig-Mat Albrecht