Šoupátko třmenové přírubové - S 42 111(3)-4160 PN 160Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa
elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor
namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno
zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy
je třeba servomotor podepřít.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny používané v energetických a chemických zařízeních pro provozní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z tvrdé návarové slitiny. Sedla jsou v tělese nalisována a zavařena. Vřeteno je v samotěsnícím víku utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín 11 416 
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo 11 416
Těsnící plochy (návar) stellit 6
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, stupeň netěsnosti 2.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat servomotorem, ručním kolem nebo ze stojanu. Při dosažení max. tlak. spádu dle tabulky šoupátko nelze provozovat bez obtoku.

Back 
Sig-Mat Albrecht