Šoupátko třmenové přivařovací - S 42 121(3)-3400 PN 400Montáž
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
U šoupátka ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa
elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor
namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno
zvětšit náplň oleje. Při zabudování šoupátka do vodorovné polohy
je třeba servomotor podepřít.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze
stojanu. Při dosažení max. tlak. spádu dle tabulky šoupátko nelze
provozovat bez obtoku.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny používané v energetických a chemických zařízeních pro provozní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z tvrdé návarové slitiny. Sedla jsou v tělese nalisována a zavařena. Vřeteno je v samotěsnícím víku utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přivařovací spoj s úpravou dle ČSN 13 1075.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, klín 15 128 
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo 15 128
Těsnící plochy (návar) stellit 6
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, stupeň netěsnosti 2.


Back 
Sig-Mat Albrecht