Šoupátko třmenové přivařovací
S 43 121(3)-3(4)63,(100,160,250)   PN 63(100,160,250)Ovládání
Šoupátko je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze
stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel.

Použití
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny používané v energetických a chemických zařízeních pro provozní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové se stoupajícím netočivým vřetenem opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s pružným klínem. Sedla a klín mají navařeny těsnící plochy z tvrdé návarové slitiny. Sedla jsou v tělese nalisována a zavařena. Vřeteno je v samotěsnícím víku utěsněno ucpávkou. 

Připojení
Přivařovací konce dle ČSN 13 1075, DIN 2559, ( ČSN 13 1070). Šoupátka PN 160 a PN 250 lze dodat i v přírubovém provedení se stavebními délkami dle ČSN 13 3045. Šoupátka DN 65-100 lze dodat jen v PN 100,160 a 250.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
do 400°C do 560°C
Těleso, víko, klín 11 416 15 128 
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř. 17)
Sedlo 11 416 15 128
Těsnící plochy (návar) stellit 6
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2, stupeň netěsnosti 2, DIN 3230-3.

Montáž
Šoupátko je možno montovat do potrubí libovolného směru. U šoupátek větších světlostí (od DN 250) se doporučuje montáž s vřetenem ve svislé poloze s ovládáním nahoře. U šoupátek s elektrickým servopohonem je třeba zajistit, aby osa elektromotoru byla ve vodorovné poloze (pokud předpisy pro servomotory nestanoví jinak).

 

Back   
Sig-Mat