Stavítko ruční - S 54 000-601   PN 0,4


Použití
Jednosměrný uzavírací orgán kanálových výpustí kruhového průřezu pro čistou i mírně znečištěnou odpadní vodu pro nejvyšší pracovní přetlak 0,04 MPa.

Technický popis
Skládá se z litinového rámu, který se zabetonovává a upevňuje dvěma kotevními šrouby. V rámu je vedena uzavírací litinová deska, která je přitlačována k rámu tlakem protékající tekutiny. Těsnící plochy jsou ze základního materiálu.

Připojení
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Rám, uzavírací deska šedá litina (42 2420)
Kotevní šrouby uhlíková ocel (tř. 11)

Zkoušení
Provádí se pouze funkční zkouška.

Montáž
Stavítko je možno montovat jen do vodorovných výpustí s ovládáním nahoře a to tak, aby jednostranný tlak působil ve směru šipky. Před zabetonováním je nutno rám usadit do svislé polohy, aby se deska nepříčila. Úkosové plochy musí být nakonzervovány. Po řádném usazení se rám i kotevní desky (šrouby) zabetonují.

Ovládání
Uzavírací deska se ovládá rukojetí.Back   

Sig-Mat Albrecht