Šoupátko třmenové odtruskovací S 58 111(3)-216 PN 16


Použití
Uzavírací orgán pro jednosměrnou dopravu hydrosměsi (voda + škvára, voda + popel) o velikosti zrna max. 20 mm, pro pracovní tlaky a teploty:

Šoupátko není vhodné k regulaci.

Technický popis
Šoupátko je třmenové, klín je jednostranně těsnící a úkos klínu je rovněž jednostranný. Těsnící strana klínu i sedla je navařena tvrdou nerezavějící slitinou. Sedlo je do tělesa zašroubováno. Vřetenová matice je uložena na axiálním kuličkovém ložisku. Vřeteno je stoupající netočivé. Zahlcení se provádí kapalinou protékající rozváděcím kroužkem, který je v ucpávkovém prostoru. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso nízkolegovaná. ocel ČSN 42 2714.9
Vřeteno korozivzdorná ocel 17 027.6
Klín, víko, třmen
uhlíková ocel ČSN 42 2643.1

Zkoušení
Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Odtruskovací šoupátka se montují do vodorovného potrubí se směrem proudění pracovní látky dle šipky vyznačené na tělese.

Ovládání
Šoupátko je možno ovládat servomotorem, ručním kolem nebo ze stojanu.

Back 
Sig-Mat Albrecht